دانشجو مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران مقطع کارشناسی هستم.
اهل زنجانم ولی فعلا به خاطر تحصیل مقیم کرجم.
از هندسه لذت می برم به خصوص هندسه فضایی و تجسم کردنش.
به بحث های فلسفی علاقه مندم.
معماری رو به خاطر این انتخاب کردم که فکر کردم میشه با توصل به اون  بعضی از مشکلات اجتماعی رو حل کرد.


ایمیل:baharehamanlou@yahoo.com