۲۵ مطلب با موضوع «عکاسخانه» ثبت شده است

شرح از شما3

۲۲ آبان ۹۲ ، ۲۲:۱۳ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهاره امانلو

شرح از شما 2


۱۶ شهریور ۹۲ ، ۲۲:۴۸ ۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بهاره امانلو

شرح از شما:


۰۹ شهریور ۹۲ ، ۲۲:۲۱ ۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
بهاره امانلو

عکس

به نظر شما این عکس چه صفتی رو تداعی می کنه؟

۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۱:۳۶ ۱۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بهاره امانلو

نشسته تو عصر


۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۱:۳۲ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهاره امانلو

در این عکس چه اتفاقی افتاده؟


۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۵۱ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهاره امانلو

د س ت

۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۵۱ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهاره امانلو

قاب


۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۴۹ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بهاره امانلو

جنگل و دشت و صحرا

ادامه مطلب...
۰۱ تیر ۹۲ ، ۰۰:۳۷ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
بهاره امانلو

غروب

ادامه مطلب...
۱۱ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۳:۰۲ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بهاره امانلو