با توجه به موضوع تمرین طرح1 گفتم شاید دیدن این خونه کوچیک که میشه با اون به طبیعت سفر کرد براتون جالب باشه.

معمار: Peter Jungmann
jjj