خب اینجا گفتن چند تا نکته ضروریه:
 به این می گن پرده؛ پرده معمولا بین دو چیز قرار می گیره. الانم من این طرف پرده م ... .