شرم بر تو باد‎‎،

این کار آموزگارن و گدایان است ... 


اینو یکی از امرای عرب وقتی کودکی رو در حال مطالعه دید بهش گفت.

توجه کنید: اینو امیر که حالا سطح فکریش نسبت به بقیه افراد جامعه بالاتره گفته.

حالا ممکنه یه اتفاقی شبیه همین تو زمان و مکانی که ما توش هستیم رخ بده. که به نظرم حماقت بارانه ترین عکس العمل هم اینه که قبولش کنیم و آویزه گوشمون.

دونستن همین موضوع بهم انرژی می ده که اگه ایده م رد شد در جا ولش نکنم.

البته باید حواسمون باشه چون ممکنه ما جای اون امیر باشیم!!!